Dagmara Mandat

Kim jestem?

Wykładowcą akademickim zarówno w trybie stacjonarnym jak i e-learning, projektantką i twórcą kursów e-learningowych, metodykiem edukacji na odległość, praktykiem biznesu, szkoleniowcem, zawodowym kameleonem, zwolenniczką zmiany paradygmatu edukacji, indywidualistką, kobietą z 1000 pomysłów na minutę, mająca zawsze czas dla rodziny, przyjaciół i współpracowników.

Edukacja...

Z pasją uczę innych, sama z przyjemnością wciąż się uczę w formalnych i pozaformalnych formach kształcenia. "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją" - powiedział Apolinary Despinoix autor książki Mały Książe. Cenię sobie nieszablonowe działania w pracy trenera i wykładowcy.

Nazywam sie Mandat, Dagmara Mandat!


Innowacyjne wyzwania to moja specjalność - dlatego tu jesteś!

Zawodowo i Prywatnie

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Metodyk ADL. Akademia Obrony Narodowej zainicjowała koncepcję kształcenia Advanced Distributed Learning (ADL). Polska jest czwartym europejskim krajem, a AON jedynym w Polsce, które posiada labolatorium ADL Partnership Lab, obecnie rozpoznawanego w środowisku międzynarodowym jako symbol jakości kształcenia zdalnego

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Nietuzinkowy e-wykładowca na Lazarski Distance Learning, zmieniający paradygmat edukacji szkolnictwa wyższego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Oprócz praktycznego podejścia do marketingu internetowego, studenci pod moim okiem zdobywają szeroko rozumiane umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

Wykładowca na studiach podyplomowych i w trybie e-learning, skierowanych głównie do nauczycieli i pracowników oświaty. Sir Ken Robinson wygłosił pogląd, że szkoła zabija kreatywność, ja chcę ją obudzić wśród nauczycieli, aby ich placówki były identyfikowane z nowoczesną oświatą.

Akademia Pasji

"Kobiety to mistrzynie ręcznych robótek! Nie dość, że po mistrzowsku władają igłą, ale potrafią równie zręcznie wtykać szpile." Antoni Czechow. Kiedyś szydełkowanie kojarzyło nam się z babciami i Cepelią. Dziś to rękodzieło, doceniane przez indywidualistów. Moja pasja uczenia przełożyła się, na dzielenie się wiedzą z zakresu szydełkowania, które z pasją wykonuję ponad 25 lat.

Czytaj szerzej o mnie zawodowo i prywatnie

Aktualnosci

Publikacja
"Edukacja dla bezpieczeństwa w Służbach Mundurowych - innowacyjne technologie" została wydana w kwietniu 2016r. i jest już w sprzedaży!

Jako autorka jednego z rozdziałów: „Nauczyciel akademicki w kształceniu na odległość – wyzwania i bariery” podjęłam się próby prezentacji nauczyciela, a zwłaszcza różnic pomiędzy nauczycielem kształcenia tradycyjnego a tego, który korzysta z metodyki i narzędzi wykorzystywanych w kształceniu na odległość.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14i 15 września 2016, Kalisz

Międzynarodowa konferencja naukowo-technicznej - Technologia w ochronie penitencjarnej Współpraca: człowiek – technika - celem mojego udziału w tej konferencu jest poszerzenie swojej wiedzy i nabycie nowych kompetencji w zakresie wykorzystywania nowych technologii.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zobacz inne wydarzenia