Dagmara Mandat

Czlowiek uczy sie przez cale zycie, z wyjatkiem lat szkolnych - Gabriel Laub

Kursy i szkolenia potwierdzające moje kwalifikacje (certyfikaty i zaswiadczenia do wgladu)

Kursy i szkolenia w 2016r.
 • Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego (z wykorzystaniem platformy ILIAS)- Labolatorium ADL
 • Zaawansowany kurs tworzenia materiałów (Adobe Captivate, Camtasia, Photoshop, Blue Box) - Labolatorium ADL
 • Przystanek Innowacji - narzędzia livestream w edukacji na odległość, narzędzia wideo, Learning Battle Cards, badania w Digital Lab - Eye tracking, smart learning, meeteria.
 • Mentoring Theater - Rzecz o przywództwie i zarządzaniu, czyli słów kilka o nienawiści, głupocie i nadziejach
 • Rapid e-learning w Twojej organizacji
 • Sieci i netyzm – modele i metody - wykład otwarty prof. Piotra Sienkiewicza

Inne szkolenia i konferencje
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek – technika”
 • Zarządzanie projektami PMBok - Lider zarządzania projektami - metodyka Project Management Body of Knowledge. Standaryzacja projektów wg Project Management Institute (PMI)
 • Content Marketing Expert
 • Nowoczesne narzędzia prowadzenia szkoleń – webinaria
 • Prawo w e-commerce po 25.12.2014
 • Wideo w sieci
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych - Edukacja dla bezpieczeństwa w służbach mundurowych – innowacyjne technologie


Kursy dla szkoleniowców PARP
 • Blended learning
 • e-learning dla firm szkoleniowych
 • Treści szkolenia w formule on-line
 • Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy
 • Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski
 • Wdrożenie e-learningu w organizacji
 • Tworzenie efektywnych szkoleń e-learningowych

Inne szkolenia i konferencje
 • Knowledge Management 2.0 - Strategia zarządzania wiedzą
 • How to webcast - new media use in the efficient learning processes
 • Ekspert opracowujący standard kompetencji zawodowych
 • Profesjonalny Trener
 • Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i na jutro
 • Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej - udział jako prelegent
Kursy biznesowe PARP
 • e-commerce i marketing internetowy MŚP
 • e-biznes
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MŚP
 • Negocjacje handlowe w MŚP
 • Komunikacja marketingowa i public relation
 • Pozyskiwanie funduszy EU na projekty MŚP
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Umiejętności interpersonalne
 • Biznesplan
 • Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim
 • Planowanie własnej kariery zawodowej

Szkolenia biznesowe PFP
 • Skuteczne motywowanie pracowników
 • Zmiany w prawie podatkowym i gospodarczym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zmiany podatkowe w MŚP
 • Biznesplan dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanyc z funduszy Unii Europejskiej
 • Finansowanie działalności MŚP z funduszy UE
 • Księgowość małych podmiotów gospodarczych
 • Prawa i obowiązki podatnika w kontroli podatkowej
 • Biznesplan
 • Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim
 • Planowanie własnej kariery zawodowej